Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a www.itthoni.hu cím alatt található ITTHONI Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Vállalkozó) adatai:

Név: Green Each Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 5000 Szolnok, Városmajor út 30. E. ép. 6.

Cégjegyzék szám: 16-09-019222

Adószám: 27961269-2-16

Statisztikai számjel: 27961269-4721-113-16

Nyilvántartást vezető hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

A tárhelyszolgáltató adatai

RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Számlázási cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., 3. em. 3008
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014
E-mail: info@rackforest.hu

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása
  1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Megrendelő, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Vállalkozó és a Megrendelő között.
  1. Ha a Megrendelő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
  1. Webáruházban történő megrendeléshez/vásárláshoz lehetséges, de nem kötelező regisztrálni. A szerződés létrejöttéhez a Vállalkozás köteles elkérni az adó- és számviteli jogszabályok szerinti személyi azonosító adatokat.
  1. A regisztráció előnyei:

                        – a rendelés nyomon követésének könnyebb lehetősége,

                        -a termékek lehetséges hozzáadása a kedvencekhez,

                         – korábbi rendelések visszakereshetősége.

 1. A Webáruház oldalának megtekintése és azon bármilyen jogi kötelezettséggel járó cselekvés kizárólag betöltött 18 éves életkor feletti teljes cselekvőképességgel rendelkező magánszemélyek számára lehetséges.
  1. Az árak minden esetben a forintban fizetendő (bruttó), ÁFA-val növelt értékkel kerülnek feltüntetésre.
  1. Az előzetes regisztráció nélküli vásárlásra a regisztrációt követő vásárlásra irányadó szabályok vonatkoznak.
  1. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Vállalkozó teljes körűen tájékoztatja Megrendelőt az akcióról és annak pontos időtartamáról.
  1. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. §) fogalmát a törvény nem határozza meg.
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.itthoni.hu weboldalon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
  1. Vállalkozó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók a www.itthoni.hu oldalon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
 2. Az adásvételi szerződés létrejötte
  1. Ha a Megrendelő megrendelést küld a Webáruház oldalain, a rendszer által küldött, a megrendelés beérkezésének automatikus visszaigazolását követően 48 órán belül Vállalkozó a megrendelést e-mailben visszaigazolja, amely alapján adásvételi szerződés jön létre a vásárló (Megrendelő) és a Vállalkozó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló email a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni.)
  1.  A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  1.  A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Megrendelő számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 • A vásárlás menete
  • A vásárló a megrendelni kívánt termékeket összeválogathatja a bal oldali kategóriarendszert böngészve, vagy a weboldalon jobb oldalt fent elhelyezett keresőmező segítségével, ahová terméknevet, kulcsszót beírva azonnal megtalálhatja a keresett terméket.
  • A “Kosárba” gomb vásárló általi megnyomása után a termék a jobb felül látható kosárba kerülnek.
  • A vásárló a válogatás befejezése után a Megrendelés- módosítás feliratú gombra történő kattintás után a rendelés lezárásához szükséges oldalakra ugrik a rendszer, ahol a Kosár tartalma szerkeszthető, megadható a szállítási és fizetési mód, valamint a vásárláshoz szükséges adatok megadása, egyeztetése történik.
  • A megrendelés folyamán megadott adatok hibáinak javítására a “Rendelés összesítése” gomb megnyomása előtt még ismételt lehetősége van a vásárlónak. A regisztráció alkalmával megadott Megrendelői adatokat a vásárló a bejelentkezés után bármikor meg tudja változtatni az Adatlap menüpont alatt.
  • A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
  • A megrendelés folyamata egy Megrendelés véglegesítése gombbal zárul, ahol a vásárlónak lehetősége van egyeztetni az adatokat, az ÁSZF elfogadásával elküldeni megrendelést vagy elállni az ügylettől. A megrendeléssel a vásárló kötelező érvényű ajánlatot tesz, és tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
  • A megrendelésről minden vásárló elektronikus formában (e-mail-ben) automatikus visszajelzést kap. Az e-mail üzenet tartalmazza a megrendelt termék megnevezését, leírását, a vállalkozás nevét, üzleti adatait, a termék vételárát és más esetleges díjakat. A visszaigazolás nem jelenti a vásárló ajánlatának elfogadását, csak a megrendelés technikailag helyes beérkezését.
  • A Vállalkozó ezt követően 48 órán belül manuális visszaigazolást küld Megrendelő részére, amely létrehozza a szerződést az abban az üzenetben feltüntetett feltételekkel.
  • A Webáruház megrendelőlapján található egy “Megjegyzés” rovat, aminek kitöltése nem kötelező. Ezen rovat kitöltésével a vásárlónak lehetősége nyílik arra, hogy közölje esetleges észrevételeit, kéréseit a megrendelt termékkel kapcsolatban. Vásárlói kérést, észrevételt, esetleges reklamációt vállalkozó az ügyfélszolgálati elérhetőségén is befogad.
  • A rendelések beérkezési sorrendben folyamatosan feldolgozásra kerülnek. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy hiába mutat a készlet rendszer valamely termékből raktárkészletet, ha azt a csomagolás alkalmával hibásnak vagy sérültnek ítéljük, akkor nem kerül kiszállításra vásárló részére. Erről az időleges akadályozó tényről vállalkozó értesíti a vásárlót.
  • Adatbeviteli hibák javításának lehetősége. Vásárlónak a megrendelés során többször is lehetősége van az adatbeviteli hibák technikai javítására. Lehetséges megváltoztatni a rendelés során kosárba tett termékek mennyiségét, akár a kosár tartalmának megtekintése után is. A vásárlónak ebben az esetben a “Mennyiség” oszlopban található “db” előtti mezőbe szükséges beírni a termékre vonatkozó helyes rendelés darabszámot. Amennyiben a vásárló a kosárból törölni szeretné a terméket, akkor az “X” gombra kattintva megteheti azt. A vásárlónak lehetősége van a regisztráció során megadott adatai módosítására is.

 • Vásárlás előzetes regisztrációval
  • A megrendelés ebben az esetben regisztrációval kezdődik. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával, adatai önkéntes megadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte, elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. Megrendelő/vásárló kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
  • A Webáruházat/vállalkozót a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibásnak tűnő teljesítésért, szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a megrendelő a felhasználónevét, jelszavát elfelejti, eltéveszti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
  •  A Megrendelő az elektronikus úton történő megrendelés elküldésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárban található termékek megvételére, és elfogadja jelen általános Szerződési Feltételek érvényességét. Megrendelő tudatában van annak, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.
  • A rendszer ezt követően egy elektronikus e-mail útján automatikusan megerősíti, hogy a vásárló/megrendelő rendelését a vállalkozó megkapta ez azonban nem jelenti a vásárló/megrendelő ajánlatának elfogadását.
  • A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, ha a vállalkozó manuálisan is megerősíti a rendelés elfogadását. Amennyiben a megrendelő/vásárló az ajánlat elfogadásának a megerősítő visszaigazolást 48 órán belül nem kapja meg, abban az esetben a vállalkozó mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  • A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a vállalkozóhoz vagy a megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a vállalkozót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a megrendelőhöz, mert hibás e-mail címet adott meg, az e-mail fiókjának tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető, illetve egyéb, a vásárlónak felró tévedés, elírás, hiba stb. miatt.
  • Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve nem beszerezhető 7 napon belül, a vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelést, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a megrendelő értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés visszatérítéséről a vállalkozó haladéktalanul gondoskodik.
 • Fizetés, a szerződés teljesítése
  • A vállalkozó minden árat magyar forintban ad meg, amely magában foglalja az ÁFA-t és a csomagolás költségeit. A szállítási költségről a megrendelő a végleges megrendelés előtt külön tájékoztatást kap, melyet a megrendeléssel egyidejűleg elfogad.
  • A megrendelési folyamat során a vásárló választhat a megjelenő fizetési és átvételi módok közül. A választható átvételi módok: személyes átvétel a Webáruházban történő megrendelés során előre kiválasztott módon

átvételi ponton vagy

házhozszállítás esetén munkatársunktól.

 • A választható fizetési módok: bankkártyás fizetés vagy előre utalás a Webáruházban történő megrendeléskor, utánvéttel készpénz vagy bankkártyás fizetés az átvételi ponton munkatársunknak. Az ITTHONI termékeket forgalmazó Green Each Kft. bankszámlájára (Sberbank 14100354-34346349-01000009) történő előre utalás esetén vásárlónak szükséges az átutalási megbízás közleményében a nevét és a visszaigazolás azonosítóját feltüntetni. A fizetendő összegnek minden alkalommal tartalmaznia kell az esetleges szállítási költségeket is.
  • A szerződés az áru megrendelésével és a vállalkozó általi elfogadás visszaigazolásával jön létre.

 • A Webáruházban feltüntetett minimum érték alatt történő vásárlás nem lehetséges.

 • A házhozszállítás költsége

A házhozszállítás díja a Webáruházban kerül feltüntetésre. A házhozszállítás díja városonként eltérő lehet, valamint függ a megrendelt áru értékének nagyságától is.

 •  Mivel munkatársaink kizárólag a Webáruházban kiválasztott időpontban végzik a szállítást, ezért arra kérjük Önt, hogy szállítási elérhetőségnek napközben is elérhető címet, például munkahelyi címet és átvevő nevet, mobiltelefonszámot legyen kedves megadni. A Megjegyzés rovatba beírhat minden olyan információt, ami a szállításnál fontos lehet. Ha munkatársunk nem talál senkit a címen, értesítést hagy, ön pedig az ott megadott telefonszámon érdeklődhet Vállalkozónál a csomagról.
  •  A teljesítés várható ideje: A vállalkozó a vásárláskor feltüntetett időintervallumban kézbesíti a küldeményt a vásárlónak.
  • Megrendelő a számlát Vállalkozó döntésétől függően vagy elektronikus úton, vagy papír alapon kapja meg. Amennyiben Vállalkozó elektronikus számlát bocsátott ki, és a Megrendelő papír alapú számlát szeretne, úgy ez irányú igényét jelezni kell a Vállalkozó felé. Az elektronikus számlát Megrendelő az ingyenes Adobe Reader programmal tudja megnyitni.
  •  A megrendelőt a vállalkozó értesíti és tájékoztatja a kézbesítés körülményeiről, a megrendelő a vállalkozónál tud kizárólag érdeklődni.
 • A termék lényeges tulajdonságai
  • A termékek lényeges tulajdonságait a Megrendelők megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.
  • Színek és méretek: Vállalkozó mindent megtesz annak érdekében, hogy termékei jellemzőit pontosan jelenítse meg, A monitoron látott színeket ugyanakkor számítástechnikai rendszer határozza meg, és Vállalkozó nem tudja garantálni, hogy a számítógép pontosan jeleníti meg a színeket.
 • Kiszállítás, személyes átvétel
  • A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
  • A termékek kiszállítását a Vállalkozó a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
  • A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 • Lehetséges fizetési módok
  • Személyesen, készpénzben, vagy bankkártyával az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
  • Banki átutalás (előre utalás)
  • BARION bankkártyás fizetés
   Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.barion card payment mark 2017 400px
  • Választása szerint fizethet OTP Simplepay alkalmazás segítségével is.

 • Elállás
  • A romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében Ön a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti Elállási jogát nem gyakorolhatja.
  •  Az előző pontba nem tartozó termékek tekintetében Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Elállási joga attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  • Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az 5000 Szolnok, Városmajor út 30. E. ép. 6. címre vagy elektronikus úton küldött levél útján a greeneachkft@gmail.com címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.
  • Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
  • Ha Ön eláll jelen a szerződéstől, köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
  • A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
  • A termék vételárának visszatérítését azt követően tudjuk 14 naptári napon belül teljesíteni, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Megrendelő a termékkel vagy az Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Green Each Korlátolt Felelősségű Társaság

E-mail: greeneachkft@gmail.com

Telefon: +36305353153

Üzlethelyiség címe: Balatonalmádi, Baross Gábor út 60/a, 8220 (Balatonalmádi Városi Piac)

Nyitva tartás: szombatonként 06:00-12:00 óráig (webshop 0-24)

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadja vagy megküldi email-ben. Vállalkozó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket probléma esetén.

Amennyiben az Vállalkozó és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás: Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
 7. a testület döntésére irányuló indítványt
 8. a fogyasztó aláírását

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Záró és egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része kötelező erejű marad. Ahol alkalmazható, a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek hatályba az érvénytelen pontok helyett.

Kelt: Szolnok, 2020. augusztus 01.